A text to introduce non-Latvian readers to the work of Ilga Suna, without prejudice to copyright.

Ilga Suna (Latvia)

'Artist Ilga Sūna (born in 1931) has taken part in over fifty photo exhibitions locally and abroad, starting from 1977. (...) A significant period in her career is the late 1970s and the 1980s, when, while a member of the editorial staff of the Riga Fashion magazine, she took up photography, inspired by photographer Janis Kreicbergs. In late 1980s, the artist took up a new course in her creative activities - landscape photography. (..)

Historically Latvian rural scenery belongs to the basic elements making up the Latvian national identity in the mid 19th century. Associating the mythical notions about tress, rivers and lakes, natural phenomena and the arrangement of space (a neat yard as opposed to the chaos around etc.) found in our folklore legacy, the founders of Latvian literature (Andrejs Pumpurs, Auseklis, Brivzemnieks, Valdis, and others) verbally established the idea of a landscape saturated with meaning. Part of the meaning had already vanished then, and only some fragments of our pagan past were preserved in folk songs and sayings; however, a certain common notion of a Latvian rural landscape is still alive. (...) Non-aggressiveness, tenderness, moderation - the same features we notice in the barely discernible hills and smooth rivers."

(Source: June 2009 issue of the Foto Kvartals magazine).
Picture
Picture

A text to introduce the Latvian reader to the work of Edward S. Curtis, without prejudice to copyright.  

Edvards S. Kērtiss - Amerikas indiāņi

Picture


Mans jaunākais pirkums ir "Taschen" izdevniecibas mazbudžeta (3,99 Ls) grāmata Edward S. Curtis - Native Americans.

Izdevuma 191. lappusē aprakstīts amerikāņu fotogrāfa-autodidakta (1868-1952) darba un attīstības ceļš, dokumentējot izzūdošo Amerikas pamatiedzīvotāju kultūru. 1899. gadā, kopā ar vairākiem vadošiem zinātniekiem pirmo reizi piedaloties ekspedīcijā uz Aļasku, Kērtiss sāk iepazīt indiāņu dzīvi no iekšpuses, līdz 1903. gadā sāk meklēt finansējumu savai izlolotajai iecerei etnogrāfiski dokumentēt indiāņu ciltis. Pateicoties autora-klienta saiknei ar ASV prezidentu Teodoru Rūzveltu (Kērtiss ir fotografējis arī vairākas citas tā laika slavenības), iepazīstas ar mecenātu, kas daļēji finansē projektu. Projekts tiek īstenots laikā no 1907. līdz 1930. gadam, izdodot 20 greznus un ļoti dārgus (3000 ASV dolāru) sējumus ierobežotā tirāžā, ilustrētus ar 75 fotogrāfijām, dažām kartēm, diagramām, kuru katru papildina atsevišķs fotogrāfiju portfolio, parasti ar 36 lielformāta (30x40 cm) fotogravīrām, kas tika tirgotas arī atsevišķi. Visas fotogrāfijas pa ciltīm un pēc atslēgas vārdiem apkopotas šeit: Curtis Collection.

Sīkāks kultūrvēsturiskā materiāla - 28 cilšu mutvārdu tradīcijas, leģendas, stāsti, vadoņu un karotāju biogrāfijas, valodas, dziesmas u.c. - apraksts ir atrodams šeit: Wikipedia.

Materiāls un to pavadošais stāsts rada pārdomas par redzesloka paplašināšanu (arī autors sākotnēji uzskatīja, ka šī daudzveidīgā kultūra ir vien māņticība bez dziļākas jēgas), ziedošanos idejai (projekta realizācija, piedaloties Kērtisa un viņa sievas ģimeņu locekļiem, kopskaitā 17 palīgiem, prasīja nepārtrauktu darbu visu cauru gadu 30 gadus ilgā laika posmā), subjektīvo attieksmē (etnologi un antropologi izdevumus neatzina, jo vēlējās skaidru mākslas un zinātnes nošķirtību, savukārt pats Kērtiss maz interesējās par citu veikumu šajā jomā), un filantropijas nozīmi (projekta sēklas naudu piešķīra finansists Džons Pīrpoints Morgans).

Tehniski noskaņotajiem prātiem interesanta būs šī Kērtisa izmantotā metode: Orotone.

"Kērtisa fotogrāfijas parāda indiāņus tādus, kādi tie reiz varēja būt bijuši, - vai drīzāk tādus, kādus mēs tos būtu vēlējušies redzēt."
Picture
Picture
Vissatriecošākie, kā ne no šīs pasaules, man likās Navaho indiāņu rituālu masku portreti.
Picture
Picture