Smuka mums tā daba, protams, un sevišķi izbaudot klusumu agros rītos un vakaros, bet dabasskatu fotografēšana lai tiek citiem.

Dienā

Torņi

Pie ezeriem

Kustoņi