Šie abstrakciju stāsti ir par neasumu (pretēji detalizācijai līdz sīkumam) un bokē fonu.