Rēgs klīst pa grāmatnīcām

"Kapitālisms nav sadalījis pasauli divās naidīgās šķirās, tieši otrādi, sabiedrības nekad nav bijušas ekonomiski tik daudzveidīgas un sarežģītas; strādniecība nav iedzīta galīgā nabadzībā, bet pat ar visu finanšu krīzi pasaules iedzīvotāju kopējā labklājība ir sasniegusi Marksa laikā neiedomājamus augstumus; visu zemju proletārieši nav savienojušies, bet, tiešā pretrunā Marksa pārliecībai, etniskā piederība allaž ir radījusi spēcīgāku kopības sajūtu nekā šķiriskā identitāte; un, visbeidzot, ne tikai nav notikusi vispasaules komunistiskā revolūcija, bet drīz pēc krīzes sākuma viens no pasaules lielākās «komunistiskās» partijas līderiem Ķīnas premjerministrs Veņs Dzjabao (Wen Jiaobao) aicināja notikušā skaidrojumus meklēt liberālās tirgus ekonomikas idejiskā pamatlicēja Ādama Smita darbos. 

Tāpēc Apgāda Zvaigzne ABC fiksajai idejai izdot tieši Marksu kā atbildi uz finanšu krīzi varētu nepievērst uzmanību, ja vien nebūtu izjūtas, ka šī izvēle atspoguļo kādus dziļākus strāvojumus tepat Latvijā, kuriem maz sakara ar ekonomikas zinātni, bet krietni vairāk - ar aktuālo politiku. Padomju komunistiskās ideoloģijas tēva Marksa reabilitācija, pasniedzot viņa darbus kā «atbildi» uz šālaika problēmām, labi iederas koncepcijā, kas visus pēdējos divdesmit gadus saredz kā kļūdu un cer šo alošanos labot, fundamentāli mainot Latvijas iekšpolitisko un ārpolitisko kursu."

Viss Paula Raudsepa recenzijas teksts šeit PDF.
http://www.ir.lv/2010/5/5/reegs-kliist-pa-graamatniicaam

Selective and summary translation:
'The on-the-spur idea of the Zvaigzne ABC Publishing House to publish, in an answer to the current financial crisis, specifically the Capital of Karl Marx might be left unnoticed if only it was not for the feeling that this choice reflects some deeper underlying processes here, in Latvia, which have little in common with the science of economy but a lot more in common with topical issues of politics. The exoneration of Marx, the father of the Soviet communist ideology, presenting his work as "an answer" to problems faced today, fits well into the concept that views the entire period of the last twenty years [Explanatory note: the time that has passed since the restoration of Latvia's independence in 1991] as a mistake and wishes to put this error right by fundamentally changing the course of internal and foreign policy pursued by Latvia.' (May 2010)